سخن سیاسی می‌تواند در قالب‌های دیگر و به منظورهای دیگر هم تولید شود. سخن سیاسی می‌تواند در شکل:
نظر سیاسی
موضع گیری سیاسی
موضع گیری اجتماعی
و تحلیل ایدئولوژیک
نیز ظاهر شود.
پرسشی که پیش می‌آید تفاوت میان این انواع سخن سیاسی است چنانکه گفته شد تحلیل سیاسی در این نوشته به بررسی و ارزیابی سیاست در سطح کلان اطلاق می‌شود به این اعتبار هر چه به همگان یا امور مربوط می‌شود «سیاسی» است. اما وقتی به انواع سخن سیاسی مانند آنچه در بالا آمد نگاهی بیاندازم تفاوت‌های مهمی میان آنها و تحلیل سیاسی ظاهر می‌شود.
نظر سیاسی معمولاً حاکی از موافقت و مخالفت یا علاقه و عدم علاقه به یک موضوع مشخص سیاسی است که در قالب بیان سیاسی ظاهر می‌شود مثلاً یک فرد ممکن است در مورد سیاست‌های تنظیم خانواده موجود نظر منفی داشته باشد و دیگری نظری مثبت تفاوت این نوع نظر با تحلیل سیاسی این است که تحلیل سیاسی متکی به نوعی بررسی و ارزیابی از موضوع است؛ اما نظر لزوماً مبتنی بر ارزیابی و بررسی استوار نیست یا اگر باشد از تحلیل سیاسی مدد می‌گیرد و به آن متکی است.
موضع‌گیری سیاسی و اجتماعی بخشی از عمل سیاسی و اجتماعی است که با مشخص کردن موافقت مخالفت یا اظهار بی طرفی در یک موضوع یا مسئله خاص مشخص می‌شود موضع‌گیری گر چه جنبه بیانی دارد و در قالب سخن عرضه می‌شود اما نه لزوماً مبتنی بر تحلیل است و بیانش لازم است بعد تحلیلی داشته باشد بسیاری از مواقع به دلیل ویژگی‌های رسانه‌ای اساساً فرصتی برای ارائه تحلیل در هنگام موضع گیری وجود ندارد همانطور که پیشتر گفته شد موضع‌گیری‌ای که مبتنی بر تحلیل سیاسی باشد امکان نفوذ بیشتری در مخاطب دارد.
تحلیل ایدئولوژیک نوعی اعلام نظر در یک موضوع یا مسئله خاص است که بر مبنای ارزش‌های ایدئولوژیک شکل گرفته و بیان می‌شود.
گاهی این موضع‌گیری‌ها خود را در قالب بیان سیاسی و ساختاری تحلیلی مخفی می‌کند اما وقتی کالبد شکافی شود مشخص است که بر مبنای تحلیل نه واقعیت یا ارزش‌های مورد توافق کلی جامعه بلکه نگرش‌ها و ارزش‌ها و گرایشهای گروه مشخصی از مردم است که سعی می‌شود به عنوان نگرش‌ها و ارزش‌ها و گرایشهای کل مردم جا زده شود در همه این موارد لازم است که بین تحلیل سیاسی و سایر شیوه‌های بیان سیاسی تمایز قائل شد و هر یک را به شیوه‌ه ای متفاوت ارزیابی کرد

سطح خردتر.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.