سخن سیاسی می‌تواند در قالب‌های دیگر و به منظورهای دیگر هم تولید شود. سخن سیاسی می‌تواند در شکل:
نظر سیاسی
موضع گیری سیاسی
موضع گیری اجتماعی
و تحلیل ایدئولوژیک
نیز ظاهر شود.
پرسشی که پیش می‌آید تفاوت میان این انواع سخن سیاسی است چنانکه گفته شد تحلیل سیاسی در این نوشته به بررسی و ارزیابی سیاست در سطح کلان اطلاق می‌شود به این اعتبار هر چه به همگان یا امور مربوط می‌شود «سیاسی» است. اما وقتی به انواع سخن سیاسی مانند آنچه در بالا آمد نگاهی بیاندازم تفاوت‌های مهمی میان آنها و تحلیل سیاسی ظاهر می‌شود.
نظر سیاسی معمولاً حاکی از موافقت و مخالفت یا علاقه و عدم علاقه به یک موضوع مشخص سیاسی است که در قالب بیان سیاسی ظاهر می‌شود مثلاً یک فرد ممکن است در مورد سیاست‌های تنظیم خانواده موجود نظر منفی داشته باشد و دیگری نظری مثبت تفاوت این نوع نظر با تحلیل سیاسی این است که تحلیل سیاسی متکی به نوعی بررسی و ارزیابی از موضوع است؛ اما نظر لزوماً مبتنی بر ارزیابی و بررسی استوار نیست یا اگر باشد از تحلیل سیاسی مدد می‌گیرد و به آن متکی است.
موضع‌گیری سیاسی و اجتماعی بخشی از عمل سیاسی و اجتماعی است که با مشخص کردن موافقت مخالفت یا اظهار بی طرفی در یک موضوع یا مسئله خاص مشخص می‌شود موضع‌گیری گر چه جنبه بیانی دارد و در قالب سخن عرضه می‌شود اما نه لزوماً مبتنی بر تحلیل است و بیانش لازم است بعد تحلیلی داشته باشد بسیاری از مواقع به دلیل ویژگی‌های رسانه‌ای اساساً فرصتی برای ارائه تحلیل در هنگام موضع گیری وجود ندارد همانطور که پیشتر گفته شد موضع‌گیری‌ای که مبتنی بر تحلیل سیاسی باشد امکان نفوذ بیشتری در مخاطب دارد.
تحلیل ایدئولوژیک نوعی اعلام نظر در یک موضوع یا مسئله خاص است که بر مبنای ارزش‌های ایدئولوژیک شکل گرفته و بیان می‌شود.
گاهی این موضع‌گیری‌ها خود را در قالب بیان سیاسی و ساختاری تحلیلی مخفی می‌کند اما وقتی کالبد شکافی شود مشخص است که بر مبنای تحلیل نه واقعیت یا ارزش‌های مورد توافق کلی جامعه بلکه نگرش‌ها و ارزش‌ها و گرایشهای گروه مشخصی از مردم است که سعی می‌شود به عنوان نگرش‌ها و ارزش‌ها و گرایشهای کل مردم جا زده شود در همه این موارد لازم است که بین تحلیل سیاسی و سایر شیوه‌های بیان سیاسی تمایز قائل شد و هر یک را به شیوه‌ه ای متفاوت ارزیابی کرد

سطح خردتر.

تردیدی نیست که سیاستمداران و دست اندرکاران امور سیاست‌گذاری و اجرا به تحلیل سیاسی نیاز دارند.
اما به اعتباری همه ما، اعم از کسانی که با سیاست سر و کار دارند یا به آن علاقه دارند یا ندارند، به تحلیل سیاسی نیاز داریم.
این تصور که سیاست و تحلیل آن فقط به اهل سیاست مربوط می‌شود ناشی از تصویر محدود شده‌ای است که ما از سیاست در ذهن داریم. اما سیاست مفهوم بسیار وسیع‌تری هم از آنچه ما معمولاً فکر می‌کنیم، دارد. نیاز به تحلیل سیاسی نیز وقتی بهتر فهمیده می‌شود که معنای وسیع‌تری از سیاست را در نظر داشته باشیم. چون گاهی تصور می‌شود سیاست همان است که ما معمولاً در رسانه‌ها درباره «سیاست» یا زیر عنوان موضوعات «سیاسی» می‌شنویم. اما ببینیم مفهوم عام سیاست چیست؟

سیاست چیست؟
سیاست معنای وسیع‌تری هم دارد. معنای وسیع سیاست یعنی همه آن چیزهایی که در یک جامعه به «همهٔ ما»، یا به «عموم» مربوط می‌شود. آن چیزهایی که به همه ما مربوط می‌شود، «امر عمومی» نامیده می‌شود.
سیاست هر چیزی است که با امر عمومی سر و کار دارد. با این اوصاف اینکه بودجه سال آینده چگونه باشد همانقدر سیاسی است که تغییر محتوای کتاب‌های درسی یا تصمیم گیری درباره راه‌های مبارزه با خشکسالی.
بودجه کتاب‌های درسی و خشکسالی بااینکه حوزه‌های متفاوتی از زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما همه «سیاسی» هستند چون به «همهٔ ما» مربوط می‌شوند، یعنی از امور «عمومی» محسوب می‌شوند که باید به شکل همگانی و عمومی درباره آن تصمیم گرفت.

اگر شما کمی فکر کنید چه موضوعات دیگری را می‌توانید فهرست کنید که در ظاهر سیاسی نیستند اما در نهایت با سیاست یعنی عموم مربوط هستند آنها را برای ما بنویسید؛
چه چیزی معیار «عمومی» بودن است؟
چه معیاری امر «خصوصی» را از امر «عمومی» متمایز می‌کند؟
پاسخ این سؤال‌ها را نیز می‌توانید برای ما بنویسید و نظرتان را بگویید.

همانطور که گفتیم نیاز همه ما به تحلیل سیاسی سبب می‌شود تا ما این گونه توضیح بدهیم که سیاست آن چیزی می‌باشد که به عموم مربوط می‌شود. یعنی چیزهایی که با همه ما سر و کار دارد، پس همهٔ ما هم به تحلیل سیاسی نیاز داریم. ممکن است ما از کسانی نباشیم که قادر به تحلیل سیاسی هستیم اما لازم است که از تحلیل‌های سیاسی موجود با خبر باشیم و بتوانیم آنها را ارزیابی کنیم.
اما ببینیم تحلیل سیاسی چیست و از آن چه کاری بر می‌آید که همه ما به آن نیاز داریم؟

تعریفی عام از تحلیل سیاسی:

با اوصافی که ذکر شد تحلیل سیاسی در نهایت عبارت است از دو سطح از بررسی و ارزیابی،
بررسی و ارزیابی سیاست در سطح کلان
، یعنی آنچه به همگان یا عموم مربوط می‌شود؛ و بررسی و ارزیابی نیروهای مؤثر در جریان یک سیاست گذاری معین در تحلیل سیاسی و دیگر انواع سخن سیاسی

کارکردهای عمومی تحلیل سیاسی
تحلیل سیاسی کارهای متفاوتی انجام می‌دهد: اول – تحلیل سیاسی کمک می‌کند شما درک درستی از صحنه سیاسی و چیزهایی داشته باشید که با زندگی شما، به عنوان یکی از آن «همه» ارتباط دارد. بدون چنین درکی شما نمی‌توانید بدانید:
بحث و نزاع‌های عمومی بر سر چیست؟
اهمیت این بحث و نزاع در چیست؟
چرا اصلاً بر سر این موضوع بحث و درگیری وجود دارد؟
این موضوع چه ارتباطی با دیگر موضوعات سیاسی دارد؟
طرف‌های مختلف درباره این موضوع چه مواضعی دارند؟
این مواضع متفاوت ناشی از چیست؟
مواضع طرف‌های مختلف در این موضوع چه ارتباطی با مواضع آنها در موضوعات دیگر دارد؟
هر یک از این طرف‌ها چه نفعی از موضع گیری خود می‌برند؟
از چه راه‌هایی این بحث و درگیری ممکن است به مواضع مشترک بیانجامد؟
راه حل مورد توافق همه طرف‌ها چیست؟
و…
دوم – تحلیل سیاسی به شما کمک می‌کند تا بهتر از این موضوع سر در آورید که منافع خودتان یا گروهی را که به آن دل بستگی دارید، چگونه می‌توانید به شکل بهتری برآورده کنید.
سوم – تحلیل سیاسی کمک می‌کند شما بتوانید حضور موثرتری در سیاست یا همان عرصه عمومی داشته باشیم.

در این مقاله تحلیل سیاسی مورد کندوکاو قرار می‌گیرد و چیزهایی که باید درباره آن دانست .
با این پرسش شروع می‌کنیم که تحلیل سیاسی چیست؟ و به کار چه کسانی می آید؟
برای این منظور پس از طرح کارکرد های عمومی تحلیل سیاسی و نیاز به تحلیل سیاسی انواع تحلیل سیاسی از هم تفکیک می شود و سپس تحلیل سیاسی با انواع دیگر سخن سیاسی مقایسه می‌شود پس از طرح این کلیات که چشم اندازی گسترده از تحلیل سیاسی به دست می‌دهد جزئیات فنی تر مورد بحث قرار می‌گیرد.
ابتدا عناصر تحلیل سیاسی بررسی می شود که عبارتند از خبر و منطق.
سپس منابع تحلیل سیاسی تشریح می‌شود و بر این نکته انگشت گذاشته میشود که در کنار منابعی که برای استفاده در تحلیل سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد خود تحلیل سیاسی از پیرامون خود و از جهان ذهنی آدمیان گرفته تا جهان منافع عینی آنها تاثیر می پذیرد.
در میانه راه از تکنیک هایی که برای تحلیل سیاسی مفید هستند سخن به میان می آید برای این مقصود دو تکنیک یعنی تکنیک های تولید و عرضه تحلیل سیاسی به صورت جداگانه همراه با نمونه ها و مثال های متفاوت تشریح خواهد شد.
این مقاله برای فعالینی که در فعالیت های عمومی اعم از سیاسی یا اجتماعی مشارکت دارند و برای کسانی که تلاش می کنند دیگران را در مسیر فعالیتشان هدایت کنند و برای کسانی که در مقام سیاستگذاری تدوین استراتژی هستند راهنمایی عمومی خواهد بود تا از جهان تحلیل سیاسی درکی ملموس‌تر به دست آورند.
اگر خود می‌خواهند به تحلیل سیاسی دست بزنند ملاحظات را در نظر داشته باشند و اگر می‌خواهند مصرف‌کننده تحلیل سیاسی باشند بتوانند آن را ارزیابی کنند.

 

تحلیل سیاسی چیست?
تحلیل سیاسی حوزه های مختلفی را در بر می‌گیرد که لزوماً هم به سیاست به مفهوم خاص آن محدود نمی شود.
مثلا در امور اجرایی و مدیریتی به ویژه در جایی که پای سیاست گذاری در میان باشد تحلیل سیاسی عبارت است:
از تفکیک و تجزیه بازیگران اصلی از همدیگر،
یعنی تحلیل حرف‌هایی که در یک مجموعه یا در یک فرآیند سیاستگذاری دخیل اند؛
با هدف مشخص کردن عناصر تاثیرگذار در رسیدن مجموعه شما یا سیاست‌گذاری‌های شما به هدف؛ و از این طریق اتخاذ شیوه های مناسبی برای تعامل با این بازیگران؛ تا به این ترتیب مسیر رسیدن به هدف ها هموار شود.
اما این صرفاً درک محدودی از تحلیل سیاسی است. تحلیل سیاسی مفهوم وسیع تری هم دارد که ناشی از مفهوم عام تری از سیاست است. به همین دلیل هم اغلب تصور می شود که تحلیل سیاسی به درد سیاستمداران می‌خورد یا به درد کسانی که با سیاست گذاری در گیرند یا به آن علاقه دارند.

تحلیل سیاسی انتخابات

تحلیل های سیاسی بسته به کاری که انجام می‌دهید نیازهای متفاوتی را برطرف می‌کنند.

چگونه تحلیل سیاسی بنویسیم؟

اجازه بدهید با تمرکز بر کسانی که با سیاست سرکاری مستمر دارند، یا می خواهند داشته باشند نگاهی بیاندازیم به نیازهایی که تحلیل سیاسی به آنها پاسخ می دهد:
اگر شما می‌خواهید یک فعال سیاسی یا اجتماعی باشید یعنی کسی که می‌خواهد درگیر امر عمومی باشد یا بشود ناچارید تصویر درستی از صحنه کنش‌ها و واکنش‌های خود داشته باشید.
تحلیل سیاسی به شما کمک می کند، به چنین تصویری دست پیدا کنید تا بازیگر موثری باشید.
گاهی ممکن است شما بخواهید از حد بازیگر صرف بودن فراتر بروید و دیگران را برای حضور در صحنه سیاسی، صحنه های بزرگ یا کوچک، ترغیب کنید تا آنها هم در حد خود فعالیت داشته باشند.
برای این کار نیازمند بسیج و ترغیب دیگران هستید. دعوت به اقدام یا ایجاد کمپین راهیست برای این مقصود، اگر شما فکر می‌کنید بدون تحلیل سیاسی درستی از اوضاع و احوالی که کمپین خود را میخواهید در آن راه بیاندازید میتوانید موفق باشید، بی تردید در اشتباه هستید.
گاهی شما به عنوان کسی که در سیاست حضور دارد، نمایندگی جمع هایی کوچک یا بزرگ را برعهده میگیرید.

در این موارد، کم پیش نمی‌آید که خواه جمعی که به آن تعلق دارید خواه کسانی که با جمع شما سروکار دارند، از شما می‌خواهند نظر یا همان موضع خود را در برابر یک موضوع معین مشخص کنید.
روشن است که بدون داشتن تحلیلی از موضوعی که قرار است درباره آن موضع گیری کنید، ممکن است دچار دردسر شوید یا در بهترین حالت خنثی و بی اثر جلوه کنید.
شما دچار دردسر میشوید اگر موضع‌گیری‌تان به قدر کافی سنجیده و با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف موضوع و مواضع دیگران نباشد.
اگر هم دچار دردسر نشوید ممکن است تنها به بیان چیزهایی بپردازید که برای مخاطب بی فایده است و اثری در عالم خارج ندارد.
نکته بسیار مهم در اینجا این است که در صورتی که شما دائماً مواضع دردسرساز بگیرید از صحنه سیاسی بیرون را نده می شوید و اگر مواضع شما خنثی باشد در صحنه می‌ماند ولی بازیگر مهم این خواهید بود و کسی به شما توجه نخواهد کرد.
سطح دیگری از درگیری در سیاست، ایفای نقش در سیاست گذاری ها یا همان تدوین خط مشی هاست.
سیاست گذاری، راه رسیدن به هدفی معین را تعیین می‌کند.
این سیاست‌گذاری ممکن است در حوزه دولت رخ دهد یا در حوزه جامعه مدنی.
اما در هر حال ناگفته پیداست که سیاست گذاری موفق زمانی میسر می شود که شما درک درستی از فضایی داشته باشید که سیاست‌گذاری قرار است در آن فضا محقق شود.

تحلیل سیاسی برای شما چه می‌کند؟

  1. برای شما امکان شناخت فضای سیاست گذاری بهتر را فراهم می کند؛
  2. به شما کمک میکند طرف های موثر در فرایند تدوین سیاست گذاری را از هم تفکیک کنید؛
  3. منافع هر یک از آن طرف ها و تضادها و توافق هایشان را تشخیص دهید؛
  4. به پیامدهای خواسته و ناخواسته سیاست گذاری های مختلف فکر کنید و در نهایت سیاست بهتری اتخاذ کنید یا تصویب کنید یا پیشنهاد بدهید.

گذشته از مشارکت، ایجاد کمپین، دعوت به اقدام، موضع گیری و سیاستگذاری، سطح عمومی تری از سیاست وجود دارد که با موضوع تعیین استراتژی و راهبرد پیوند خورده است.
شما یا از جمله کسانی هستید که در کار ساختن و ترسیم و تدوین استراتژی دستی دارید، یا ناچارید استراتژی های پیشنهادی را ارزیابی کنید.
بدون داشتن تحلیل سیاسی از اوضاع و احوالی که استراتژی با آن در ارتباط است، نه قادر به ایفای نقش موثر در تدوین استراتژی خواهید بود نه می توانید این استراتژی های پیشنهادی یا موجود را به درستی ارزیابی کنید.

جایگاه سازی در کسب و کار

جایگاه سازی با یک محصول ، یک کالا، نوعی خدمات، یک شرکت، یک موسسه و حتی خود شما آغاز می شود.

اما جایگاه سازی مفهومی نیست که روی محصول یا خدمت صورت گیرد.

جایگاه سازی مجموعه فعالیتهایی است که روی ذهن مشتری فعلی یا مشتری احتمالی صورت می گیرد.

به عبارت صحیح تر جایگاه سازی (Positioning) را می توان مستقر کردن تصویری از محصول یا خدمت یا برند در ذهن مشتری نامید که الزاماً ارتباط مستقیمی با کیفیت محصول نخواهد داشت.

 

ما در جایگاه سازی به دنبال این هستیم که ارتباطی میان آنچه در ذهن مشتری وجود دارد با خودمان ایجاد کنیم

 

این بسیار خطرناک و پرهزینه است که شما بخواهید با خلاقیت یک مفهوم جدید در ذهن مشتری ایجاد کنید، یعنی تقریباً هیچ وجه نباید در جایگاه سازی بدنبال خلاقیت باشیم. اصل موفقیت در جایگاه سازی یک موضوع ساده است، باید مانند بازیهای کودکانه رابطه میان دو تصویر را ایجاد نمود، همین!

 

چرا باید به این سادگی فکر کرد؟ جواب آن بسیار ساده و آسان است.

 

ذهن انسان امروز در یک مکانیسم دفاعی در مقابل حجم عظیمی از ارتباطات، تبلیغات، پیامها، محتوای شبکه های اجتماعی و اخبار و غیره ، با غربالگری اطلاعات دریافتی فقط آن بخشی از اطلاعات را می پذیرد که با دانسته ها و تجربیات و مفاهیم ذهنی قبلی وی همخوانی داشته باشد.

پس مشتریان امروز همگی آدمهای متعصبی هستند!

 

پس با این شرایط روزانه در کشور میلیاردها تومان (پول بابت تبلیغات و یا هزینه نیروی انسانی) صرف کار غلطی می شود به نام تغییر ذهنیات مشتری

حال یک توصیه ساده با شما خواهم داشت :

 

باید ابهام را کنار گذاشت و پیامی ساده ارائه کرد که بین موضوع مدنظر شما با یک مفهوم ذهنی موجود در ذهن مشتری ارتباط ایجاد کند.

در واقع شما باید مالک یک پیام در ذهن مشتری باشید.

فایل صوتیآموزش مدیریت محتوا به زبان ساده

به یاد داشته باشید که تو دنیای دیجیتال عنوان اولین اثر گذاری تاثیر تجارت شما از طریق نوشتن شما به وجود میاد شما میتونید بهترین شرکت به بهترین محصولات و بهترین خدمات را داشته باشید اما اگر قادر به ارتباط برقرار کردن با مخاطبین خودتون نباشید با ریسک از دست دادن اونها رو به رو خواهید شد که این خیلی مهمه همچنین در این درس یاد می گیرید که چطور ایده‌ها تو را از همتون بیرون بیارید و به صورت یک بخشی موسسه از محتوا قالب بندی کنید بعد از شما برخی طرح‌های گرامری را یاد می‌گیرید که باید از آنها پرهیز کنید گاهی یک استفاده اشتباه از یک و یا نور یا دل به جای الف و نون یا علف و طبق مخاطبین شما را از خرید منصرف می‌کند ایده ها را از ذهن تو ذهنتون بیرون بیارید این دعا رو میتونید براساس یک قطعه پازل مناسب محتوا قالب بندی بکنید هنگامه وقتی که شما به یک نویسنده موفق تبدیل شدید آماده نیستید تا ایجاد محتوا را آغاز بکنید خوب می فهمید که چطور ارزش محتوای خودتون از طریق هدف گذاری دوباره گسترش بدید وقتی که نوبت به خروجی محتوا میرسه یه بازاریاب با تجربه به دنبال کار ایی ان محتواست.

آموزش مدیریت محتوا به زبان ساده
هدف گذاری دوباره مهتاب روش ایجاد محتوای هدیه ای فوق العاده برای برگرداندن محتوا به قالب های مختلف دیگر است که برای خودتون امکان تولید محتوای بیشتر با سرعت بیشتر میده زدن تو این دست یاد بگیرید که چطور به صورت فعال فرصت‌های هدف گذاری دوباره را قبل از این که یک بخش از محتوا ایجاد بشه شناسایی کنید همچنین یاد میگیرد چطور یه بخش از محتوای موفق را پس از آن که ایجاد شد هدف گذاری را وارد کنید باتری شما علاوه بر خروجی پس باید کارایی داشته باشه هدف گذاری دولت سبب ایجاد محتوای قوی جهت بازیافت محترم قالب‌های مختلف که سبب تولید محتوای بیشتر با سرعت بیشتر هم میشود

آموزش مدیریت محتوا به زبان ساده

چطور شما یک روشی برای بازاریابی محتوایی موفقیت‌آمیز ایجاد میکنید
حالا که می‌دونیم بازاریابی محتوا میتونه به بهتر شدن روابط ما با خریداران احتمالی های مشتریان ما کمک کند چه مراحلی را باید طی کنیم تا یک طرحی واسه بازاریابی محتوای موفقیت‌آمیز بود ایجاد کنیم تو این دوره که شما در اون مدیریت محتوا را آموزش می بینید شما را تبدیل به یک ماشین بازاریابی محتوای میکنه کم کارآمد باشید هم استراتژیک و هم سازمان یافته .

فایل صوتی آموزش مدیریت محتوا به زبان ساده
درباره قدرت داستان گویی
می خواهم درباره قدرت داستان گویی با شما صحبت کنیم همونطور که میدونی تو بخش قبل ما درباره اینکه چطور بازاریابی محتوا درباره یک رابطه ای مستقیم با خریداران احتمالی مشتریان صحبت می‌کند هر شرکت موفقیت داستانی داره شرکت شما هم همونطور شما برای چه چیزی دارید تلاش می کنید چه پیامی را دارید پشتیبانی می کنید اینها همه مفاهیمی هستند که تو این درس در مورد آنها بحث خواهیم کرد یعنی داستان شرکت دلایل ایستادگی شما روی پیامی که دارید انتقال می دهد و همچنین پیامی که از آن پشتیبانی می‌کنیم تا برای بازاریابی محتوا مهم یاد بگیرید که چطور ایده های محتوایی تون رو  برای کمک کردن  به پشتیبانی از تلاشهای که تو این مسیر برای ایجاد محتوای خودتون کردید صحبت خواهیم کرد یکی از تفاوتهای میان بازاریابان محتوای خوب و فوق العاده اینکه بازاریاب فوق العاده فرآیندی دارن آنها برای تولید یکپارچه و مستمر ایده های محتوایی شون با کیفیت بالا به او فکر می‌کند که تولید محتوا به استمرار توش خیلی مهمه تور ترال تکنیک های او درباره نحوه تحقیق کردند و یا آشکار کردن یک ایده و توسعه و گسترش این چه به صورت فردی به صورت تیمی یاد میگیرید این هم در نظر داشته باشید که گاهی ایده ها به آسانی ها شکار در شب پس گفت این تحقیق در مورد یک ایده ی آشکار سازی یک ایده و یا توسعه یک ایده هم به صورت فردی و هم به صورت تیمی قابل انجام است وقتی که از تولید ایده های محتوایی اطمینان پیدا کردید یاد بگیرید که چطور استراتژی محتوای طولانی‌مدت خودتون رو طرح ریزی کنید من می خوام خیلی زیاد رو این تاکید کنم که اگه میخواید که تلاشهای بازاریابی محتوایی شما موفق و پایدار باشه باید یه تری داشته باشید که مراحل بعدی شد سازماندهی بکند نام ببرید که اکثر بازاریابان یه استراتژی بازاریابی محتوا ندارد در واقع تنها ۳۵ درصد بازاریابی بی تو بی یه استراتژی محتوایی مستند و نوشته شده دارد اهواز ۳۷ درصد بازاریابی بی تو سی یه استراتژی محتوایی مستند و نوشته شده دارد یه طرح بلندمدت همه اولویت‌ها کمپین‌های یک دوره یک ساله که نیاز به تولید محتوا داشته باشید شناسایی میکنه و سازماندهی میکنه البته پخش را باید به سادگی بتوان به ایجاد محتوای آسانتر و استمرار کمک بکنه تو این درس یاد می گیرید که کتاب فرستاده است اهداف واقعی ایجاد کنید یه تغییر آدرس ایجاد کنید یک کد شناسایی نیازها و شکاف های محتوایی واسه ساخت یک محتوای مفید مرتبط با سه شخصیت های شما کمک بکنه آنچه باید بدونید که چطور راهنما به قطب نما محتوای خودتونو با برنامه‌ریزی دقیق نقشه راه ایجاد محتوای تن بسازید با این روش دیگه شما دوخت کلاه در نمی‌دید و واسه رسیدن به اهداف تند و مقصد تو میتونی با بیشترین سرعت ممکن حرکت کنید و روی این مورد تمرکز داشته باشید وقتی فهمیدی چطور استراتژی محتوایی بلندمدت خودتونو برنامه ریزی و طرح ریزی کنید اون موقع یاد بگیرید که چطور یک چارچوب ایجاد محتوا نیز بسازید این جا دو نکته را دوباره تکرار می‌کنیم که باید استراتژی تولید محتوای بلندمدت داشته باشید و یا چارچوبی برای ایجاد محتوا بسازید یه فرآیند تعریف شده ای به شما کمک این فرآیند تعریف شده به شما کمک میکنه که تلاش‌های شما واسه ایجاد ارتباط نماد مثل یک ماشین به خوبی روغن کاری شده به کار کردن ادامه بده تو این دست به شما یاد میدیم که چطور این شرکت خود تو نی چهارچوبی واسه ایجاد محتوا بسازید اگه واقعا میخوای که محتوای فوق العاده ایجاد کنید موقع باید یک فرایند آماده داشته باشید که از فقط نوشتن و انتشار محتوا پیشرفته تر باشه شما باید قادر به شناسایی کمپین‌ها تعیین خطوط زمانی ما تا چه زمانی باید محتوا ایجاد بکنید و بازبینی ویرایش و قبل از اجرای آن داشته باشید همه اینها رو تو این درس بیشتر مورد بحث قرار میدیم همانند شما باید فقط نوشتن فقط انتشار محتوا پیشرفته تر باشه پس همچنین ابزار مسئولیت های اعضای تیم اتن که برای ایجاد یک چارچوب موفقیت آمیز و فوق العاده برای ایجاد محتوا مورد نیاز را یاد می‌گیرید هنگامی که یاد گرفتیم چطوری چارچوب برای ایجاد محتوای مستمر خودتون ایجاد کنید به شما آموزش داده می شه که چطور با رعایت چارچوب ایجاد محتوای مستند از شما یک نویسنده معاصر ساخته بشه داشته باشید.

ادامه دارد…

از شما دعوت می کنم ادامه این آموزش ها را در بخش های بعد مطالعه کنید. و با نظرات و پیشنهادات سازندتون ما را یاری نمایید.

فایل صوتی بزودی

فایل صوتی آموزش مدیریت محتوا
محتوا وظیفه خیلی مهمش اینه که مخاطبین رو از مراحل مختلف متدولوژی این باند به مراحل دیگه اون بکشونه.
میشه گفت محتوا یه نقشه جدایی ناپذیری تو هر یک از مراحل اترکت کلوز کانورت و دی لایت ایفا میکنه که اینارو توی قسمت بعدی به صورت کامل شرح خواهم داد.

اینو در نظر داشته باشید که محتوای شما باید افراد مناسب رو به سایت شما جذب کنه اونا رو به سرنخ‌ها تبدیل کنه پرورش بده و در تبدیل شدن آنها به مشتری ها به شما کمک کنه اینرو هم اضافه کنم  که کار شما هم اینجا متوقف نمیشه چرا که محتوای شما باید همیشه مشتری آتون و شاد کنه اونا رو تبدیل به مبلغ های شما بکنه و شما و برند تون رو مطرح تر بکنه تو یک کلام بازاریابی محتوا واقعا یه هنری ی که ارتباط   شما را با خریداران احتمالی و مشتریان شما بیشتر میکنه بدون اینکه مجبور باشید به اونها چیزی رو بفروشید.

فایل صوتی آموزش مدیریت محتوا

مدیریت محتوا چیست؟

برخلاف بازاریابی سنتی یا همان تبلیغ کردن محصولات یا خدمات .شما محتوای مفید و سرگرم کننده ای می سازید تا مشتری یا تون یا خریداران احتمالی  شما  از اون لذت ببرند و اون آموزش رو یاد بگیرن.

شاید به نظرتون بیاد که بازاریابی این باند و بازاریابی محتوا کاملاً یکسان اند میدونید چرا؟ و  چی میتونه باعث این شده باشه که این  فکر و کرده باشید؟ به این دلیل که اون دو  واقعا یک سان هستند هر دوی آنها به توانمند سازی مشتریان و ایجاد یه پل ارتباطی دائمی با مخاطبان شما و به وجود آوردن محتوای ارزشمند که آنان را سرگرم کنه و هم به اونها آموزش بده تمرکز دارند.
حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که تفاوت میان این دو تا بازاریابی یعنی بازاریابی این باند با بازاریابی محتوا توی چیه و آیا شما به هر دوی اینها نیاز دارید پاسخ اینه که وقتی که نوبت به رابطه بازاریابی محتوا و بازاریابی این باند میرسه شما باید اونها رو در قالب “و” یعنی با هم بودن و نه در قالب “یا ” به کار ببرید.
این یعنی چی؟معنیش اینه که شما باید بگید بازاریابی محتوا و بازاریابی این باند نه اینکه بگید بازاریابی محتوا یا بازاریابی این باند. موفقیت به هر دوی آنها نیاز داره محتوا ممکنه کمک کنه که سوخت موتور اینبانده شما تامین بشه اما پروژه های ارزشمند مشابهی و بهتره بگیم زیرمجموعه های دیگر  این باند  وجود دارند مثل سئو seo دوره آموزشی محصول یا خدمات ارتباط با مشتریان در بازاریابی یا هر چیز دیگری که ممکنه خارج از این گستره بازاریابی محتوا قرار بگیره. اینجاست که میگیم بازاریابی محتوا و بازاریابی اینباند.
اینجا ست که بازاریابی اینباند به عنوان یک  رفیق ارزشمند وارد کار میشه اگه خودتون رومسلح به بازاریابی اینباند  نکنید و از تجربه های زیادتون تو این  زمینه استفاده نکنید شما دارید خودتون و پتانسیل رشد تون رو محدود می کنید و تاثیری رو که میتونید به عنوان یک بازاریاب یا مدیر بازاریابی داشته باشید رو غیر فعال میکنید
ما درفصل بعد به شما یادخواهیم داد که چه طور یه راهکار جامع برای ایجاد یک طرح بازاریابی محتوایی موفقیت‌آمیز بسازید.

ادامه دارد…

از شما دعوت می کنم ادامه این آموزش ها را در بخش های بعد مطالعه کنید. و با نظرات و پیشنهادات سازندتون ما را یاری نمایید.

فایل صوتی بزودی

پاسخبازارسال

موضوع ای که امروز در موردش با شما صحبت خواهم کرد درباره بازاریابی محتوا است .

رازهای مدیریت محتوا
ما تو این کلاس درباره شناخت بازاریابی محتوا آموزش هایی رو به شما خواهیم داد.
این رو هم بهتون بگم که شما تو این کلاس با دنیا یه بازاریابی محتوا آشنا میشید که دورنمای تصویری بزرگی از هر چیزی که واسه ی ایجاد و خلق یک طرح بازاریابی محتوای موفقیت‌آمیز به اون نیاز دارید رو به شما یاد میده.
برای شروع اولین سوالی که از شما پرسیده میشه اینه که بازاریابی محتوا دقیقا چیه ؟
بازاریابی محتوا یه نوع بازاریابی استراتژیک و فرایند تجاری ه که به تولید و توزیع محتوای ارزشمند که همچنین مرتبط و یکپارچه ست واسه جذب و حفظ یه مخاطب تعریف شده که در نهایت شما مخاطب رو هدایت می کنی که به یک اقدام و عمل سودمندی برای ما دست بزنه.
این نکته را  به شما بگم که هرچند محبوبیت بازاریابی محتوا تو ده سال گذشته افزایش پیدا کرده ولیکن بازاریابی محتوا  مفهوم جدیدی نیست .
همین قدر که میتونیم به عنوان مثال یکی از اولین نشانه‌های بازاریابی محتوا رو به ۴۲۰۰ سال قبل از میلاد یعنی همون موقعی که انسان های اولیه  روی دیوارهای غارها درباره اینکه چطور از خطر حیوانات وحشی در امان بمانند می‌نوشتند را نام ببریم.

آموزش مدیریت محتوا
این همون محتوای بسیار مفید برای وقتی که انسان های اولیه تو حیات وحش زندگی می کردند و باید در امان بمانند اگرچه امروز ما از طریق دیوارهای غار ارتباط برقرار نمی کنیم اما اساس و پایه بازاریابی محتوا بسیار با این مورد شباهت دارد.
بازاریابی محتوا تماماً درباره مخاطب شماست آن ها برای چه چیزی ارزش قائل میشن یا شما چطور میتونید به آموزش آنها کمک بکنید اگر این کار رو به درستی انجام بدید به یه رابطه دوستانه با مخاطب شما منجر خواهد شد که در نهایت به شما اعتماد پیدا خواهند کرد واین قول رو به شما میدم که اگر مخاطب تون به شما اعتماد کنه اون  موقع اون مخاطب آماده اینست که تصمیم به خرید بگیره و و این مخاطب ان یا همان  بهترست بگوییم بازدید کنندگان تمایل بیشتری به معامله با شما خواهند داشت.
شما برای ارتباط برقرار کردن با مخاطبان باید محتوا تولید کنید.
همانطور که قبلا گفتیم محتوای شما پیامی است که استراتژی  بازاریابی محتوایی شما  را به مخاطب میرسونه و این  تنها چیزی است  که شما تلاش می کنید به بازدیدکنندگان تون و سرنخ هاتون و مشتریان و مبلغان خودتون  برسونید.

آموزش فایل صوتی مدیریت محتوا جواد احمدی
از اونجایی که ما داریم در  این  کلاس آموزشی  را به فارسی به شما ارائه می کنیم دیگه از این به بعد به جای ویزیتور میگوییم بازدیدکننده و به جای لید میگوییم سرنخ و به جای کاستومر میگوییم مشتریان و به جای  پروموتر ها هم ترویج کنند گان یا مبلغان را به کار می بریم.

راه های گوناگونی وجود دارد که شما  پیامتون رو به بازدید کنندگان تون برسونید که از آن جمله وبلاگها ایمیل ها و صفحات وب سایت ها شبکه های اجتماعی و غیره می باشد
اما نکته بسیار مهمی که در اینجا میخوام با شما درمیون بزارم اینه که  بدون محتوا شما چیزی برای ارائه نخواهید داشت.

ادامه دارد…

از شما دعوت می کنم ادامه این آموزش ها را در بخش های بعد مطالعه کنید. و با نظرات و پیشنهادات سازندتون ما را یاری نمایید.

فایل صوتی بزودی

هر کتابی که در عنوان آن واژه ثروت و موفقیت به کار رفته باش شانس فروش بیشتری دارد.  پول و ما موفقیت در دوران مواردی اساسی هستند همان طور که جایگاه اجتماعی در قرون وسطی برای مردم مهم بود. شاید عنوان جذاب دلیل خوبی برای هجوم مردم در خرید یک کتاب باشد ولی در ۶۵ سال اخیر کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید  در سراسر جهان بیش از ۱۵ میلیون نسخه فروش داشته است چرا؟

« ما در دنیایی زندگی می کنیم که وفور نعمت دارد و هر چیز که دلتان بخواهد در آن موجود است، بین ما و آرزوهایمان هیچ مانعی نیست جز خلاء هدفی قطعی که باید آن را پر کنیم. »
« من سعادت این را داشته ام که سال های زندگی ادیسون و فورد را با هم مقایسه کنم و سال ها وقتم را برای این کار گذاشته ام، در نتیجه فرصت داشتم که از نزدیک زندگی آنها را مطالعه کنم، بنابر این از با آگاهی تمام است که می گویم به جز استقامت و پایداری هیچ ویژگی خاصی در هیچ کدام از آنها پیدا نکرده ام که واقعا منبع اصلی موفقیت های شگفت انگیزشان باشد. »

چکیده : افزایش قدرت فکر و توانایی دستیابی به شعور کیهانی منبع ثروت است.

هیل مخالف این ایده بود که موفقیت به شانس، زمینه خانوادگی یا سرنوشت و تقدیر الهی بستگی دارد و می خواست برنامه عینی برای رسیدن به موفقیت ارائه کند که تماما به خود فرد بستگی داشته باشد. علاوه بر این فروش بالای این کتاب نه به دلیل ایده های رویایی هیل بلکه به دلیل عصاره رازهای موفیت صدها تن از موفق ترین مردان آمریکایی بود که از مشتری او یعنی ارباب فولاد، آندرو کارنگی، شروع می شد ( در دهه ۱۳۹۰ تعدا زنان موفق زیاد نبود ) آندرو کارنکی نامه هایی برای هیل ارسال کرده بود که در آنها از علایق هنری فورد، توماس ادیسون و اف دابلیو وولووث نوشته بود. او ۲۰ سال از عمرش را در راه تجزیه و تحلیل و نظریه پردازی راجع به تجربه و دانش این افراد گذرانده بود. هدف اصلی هیل فقط شناخت « شیوه زندگی ثروتمندان » بود و حاصل روی کرد سازمان یافته  او در راه شناخت موفقیت ، کتاب ۹ جلدی قانون موفقیت بود که در سال ۱۹۲۸ به چاپ رسید.
کتاب « فکر کنید و ثروتمند شوید » فشرده این اثر بزرگ است که هیل آن را موقعی نوشته بود که مشاور فرانکلین دی روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا، بود. نشر این کتاب انرژی بخش است و صفحه های  اولش به رازی اشاره دارند که در این کتاب نهفته است ولی در آنجا مستقیما به آن اشاره نمی شود. هیل در آنجا مطرح می کند که وقتی به این راز می رسید لحظه ای توقف کنید و دوباره آن را مرور کنید زیرا نقطه عطف زندگی تان در این لحظه است. در این کتاب هیچ نکته مهم و پیچیده ای وجود ندارد. فقط مسائلی را شرح می دهد که کارآیی دارند و سایر مسائل را در قلمرو ابهام باقی می گذارد.

پول و معنویت
هیل در پایان کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید تصدیق می کند که دلیل اصلی نوشتن این کتاب از نظر این واقعیت بوده است که زندگی میلیون ها زن و مرد به خاطر فقر فلج شده بود. این موضوع به آمریکای دهه ۱۳۹۰ باز می گردد کهک تحت تاثیر رکورد اقتصادی شدید بود، زمانی که اکثر مردم دنبال ثروتمند شدن نبودند بلکه فقط می خواستند از فقر نجات پیدا کنند. هیل در کتابش فقط در مورد فرار از فقر صحبت نمی کند بلکه این جسارت را به خرج داده است که در مورد ثروتمند شدن بنویسد و شاید به همین دلیل برای همیشه این کتاب در ذهن بعضی ها به عنوان کتاب راهنمای طمع طبقه بندی شود ولی دقیقا علت جذابیت این کتاب همین موضوع است.
شاید رابطه بین ارزش های معنوی و ثروتمند شدن در میان غیر آمریکائیان جدی گرفته نشود یا حتی درک آن مشکل باشد ولی این رابطه در اخلاقیات آمریکایی موجود است. خلق ثروت محصول ذهن، ترکیب استدلال، تخیل و سرسختی است. هیل به این نتیجه رسیده بود که منحصر به فرد بودن یک ایده یا محصول همواره به پاداش پولی ختم می شود.
این مفهوم که هر نوع ثروت و موفقیتی از ذهن سرچشمه می گیرد در حال حاضر مفهومی متداول است و زیربنای دانش در عصر اطلاعات محصوب می شود. اما هیل در سال ۱۹۳۷ در مورد سرمایه مغز و وارد شدن در عرصه ارائه خدمات غیرفیزیکی صحبت می کرد. ویژگی های حکیمانه این کتاب که در عنوان آن خلاصه شده است، فکر کنید و ثروتمند شوید فقط شعار عصر هیل نبود بلکه شعار عصر ما نیز هست.

آرزو
هیل به داستان ادوین سی بانز اشاره می کندکه یک روز به ادیسون رفت و گفت که می خواهد شریک تجاری آن مرد مخترع شود اما ادیسون کار پیش پا افتاده ای به او داد. از آنجایی که او خودش را شریک پنهانی ادیسون می دانست نمی خواست احساس کند که یک آدم معمولی دیگر در دستگاه کاری ادیسون است. و سرانجام هم شریک ادیسون شد. بارنز این راز موفقیت را حس کرده بود که برای اطمینان از اینکه هرگز به شرایط زندگی سابق تان باز نخواهید گشت باید همه پل های پشت سرتان را خراب کنید تا هیچ راه برگشتی نداشته باشید. اگر شما یک هدف قطعی را برای خودتان تعیین کرده باشید خواه نا خواه به نتایجی خواهید رسید. هیل شیوه شش گامی را در کتابش معرفی می کند که آندرو کارنگی ابداع کرده بود تا بتوانید آرزوهای دلگرم کننده و روشنی را که در سر دارید به واقیعت تبدیل کنید.
هیل به خواننده های کتابش نصیحت می کند که اگر دیگران ایده تان را دیوانگی دانستند هیچ نگرانی به خودتان راه ندهید. دوستان مارکونی ( مخترع رادیو  ) برای اینکه او باور داش می توانند از طریق هوا پیام ارسال کند او را به بیمارستان روانی بردند. سخت معروف هیل این بود که هر چیزی که ذهن انسان بتواند درک کند و آن را باور داشته باشد دست یافتنی است ولی بزرگ ترین تو صیه او این است که اگر وجود فلاکت و بدبختی را بپذیرید حتما هدف بزرگی برای زندگی تان در نظر خواهید گرفت. او این قطعه ادبی را در کتابش آورده است که در اینجا ترجمه اش را می خوانید:

آنچه از نوکری کردن آموختم      ای بود که حیرت زده دریافتم
هردستمزدی از زندگی طلب کنم     زندگی با کمال میل به من می پردازد

هوش نامحدود
یکی از ویژگی های بارز این کتاب، احترای است که برای ناشناختی (خدا) قائل است. هیل عقیده دارد که انطباق ذهنی با هوش نامحدود منبع ثروت است. او به این شناخت رسیده بود که هوشیای، به مغزمحدود نمی شود بلکه مغز یکی از عناصر تشکیل دهنده یک ذهن یکپاچه و متعالی است. بنابر این برخورداری از چنین ذهن وسیعی در واقع دسترسی داشتن به تمام دانش، قدرت و خلاقیت موجود در جهان است.
او به رفتن ادیسون به زیرزمین بدون نور و صدای خانه اش اشاره می کند که در آنجا به دور از هیاهوی زندگی ایده های خوبی به ذهنش می رسیدند. شخصی که چنین قلمرویی را برای خودش انتخاب می کند شبیه خلبانی است که قلمرو کار و فعالیتش در فضا و بالاتر از جایی است که افراد معمولی کار می کنند. برخورداری از چنین چشم اندازی به آنها این امکان را می بخشد که ساختارهایی را فراتر از زمان و مکان معمولی ببینند.

ذهن نیمه هوشیار : ارتباط ما با هوش نامحدود
هیل مفهوم هوش نامحدود را با تشبیه آن به گیرنده رادیو توصیف می کند. درست همان طور که شما می توانید افکاری را راجع به خودتان از طریق ذهن نیمه هوشیارتان در دنیا منتشر کنید تا به صورت شرایطی که در زندگی برایتان پیش می آیند به سوی شما برگردند. با کنترل افکارتان می توانید آنچه را که وارد ذهن ناخودآگاهتان می شود کنترل کنید به این ترتیب ذهن ناخودآگاه تان آرزوهای واقعی تان را بهتر منعک می کند و پیام های روشن تری را در ارتباط با آرزوهاییتان در قلمرو نامحدود کائنات منتشر می کند.
از آنجایی که هر فکر معادل فیزیکی اش را پیدا می کند خود شما برای به وقوع پیوستن رویاهایی که دارید شرایط را ایجاد می کنید. به همین علت است که روی کاغذ آوردن رقم دقیق پولی که می خواهید به آن برسید اهمیت دارد. بعد از این که این مبلغ در ذهن نیمه هوشیار شما حک می شود از قلمرو ذهن هوشیارتان و شک و تریدهایش پاک می شود و از آن به بعد به صورت ناخودآگاه اعمال و تصمیم گیری هایتان در راستای هدف مورد نظرتان شکل می گیرند.
این مفهوم در مورد دعا کردن نیز صدق می کند. اکثر افراد به خاطر ناامیدی از نتیجه دعا از آن دست می کشند ولی هیل اعتقاد دارد که علت اصلی این امر محرومیت از یک شیوه درست است. اگر هر چیزی که از راه دعا طلب می کنید  فقط یک خواسته قلبی باشد که از طریق ذهن خودآگاه بیان می شود احتمال رسیدن به آن خیلی کم خواهد بود. چیزی که شما آرزوی رسیدن به آن را دارید نباید در این سطح باقی بماند بلکه برای اینکه تاثیر واقعی داشته باشد باید بخشی از نیمه هوشیار شما شده باشد که تقریبا بیرون از وجودتان قرار دارد.

نکته نهایی

این چکیده از ذائقه هیل بود. فصول دیگر کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید به موضوع ایمان، پایداری، تصمیم گیری، تعلل و متفکر شدن در میان افرادی می پردازد که در کنار شما قرار دارند. فصل دیگری تحت عنوان راز استحاله جنسی وجود دارد که در آن گفته می شود که در پس تمام موفقیت ها، انرژی جنسی نهفته است. کار آفرینان واعی عناوینی فراتر از عناوینی شبیه به این دارند، طول نخواهد کشید که تغییر نظر خواهد داد. ثروتمندان مولتی میلیونر مثل ریچارد دابنیز و باری پت من کتاب غایب کارآفرینی و جان مک  گراس، بزرگ مرد دنیای معاملات ملکی ( لازم نیست نابغه متولد شده باشید ) در کنار خیلی های دیگر، کتاب هیل را در تولید ثروت، اثری موثر و وسیله ساز دانسته اند.
به گواهی خوانندگان، این کتاب نگاهی فراتر از پول دارد. هیل در آغاز این کتاب  سعی دارد تعریفی از ثروت از ثروت ارئه کند و آن را به دوستی، توازن خانواده، روابط کاری خوب و آرامش معنوی ارتباط بدهد. علاوه بر این، او هشدار می دهد که متکی به موقعیت کاری یا ابزار قدرت نباشید و اشاره می کند که اکثر رهبران بزرگ دنیا همواره پیروان ایده آلی بوده اند و اینکه باید یاد بگیرید قبل از رسیدن به هر چیزی ابتدا خدمتگزار باشید.
با این حال ایده اصلی هیل مبنی بر غیر مادی بودن منبع ثروت، قابل ستایش است. ما همواره بیشتر از داشته های غیر ملموس مان مثل پایداری، رویا و توانایی دست یافتن به منبع نامحدود ضمیر نیمه هوشیار و شکل دادن به آن نگران سطح تحصیلات یا مقدار دارایی مان هستیم. انسان های موفق از اینکه ثروت و نفوذشان را با توانایی های معنوی شاین مقایسه کنند عار دارند ولی هیل اهمیت این نوع توانایی هارا می شناخت. به همین دلیل است که استفاده از این کتاب طی چندین دهه فراز و فرود اقتصادی هنوز ادامه دارد. سرچشمه ثروت هرگز قطع نمی شود و فراتر از زمان است.